Pozývame na diskusiu "Prispejú etické kódexy k slušnejšiemu IT?" 3.7. o 18:00

Slovensko.Digital Vás pozýva na verejnú diskusiu o etických kódexoch v štátnom IT, ktorá sa uskutoční dňa 3.7. 2018 o 18:00 (utorok). Miesto konania diskusie upresníme včas. Sledujte Facebook udalosť, kde budeme zverejňovať updaty. Tešíme sa.


Viac informácií:

Vo verejnom priestore rastie dopyt po slušnej sprave vecí verejných a po dodržiavaní etických princípov vo všetkých sektoroch. Diskusia o potrebe zavádzania etických kódexov už nerezonuje len v neziskovom sektore, ale aj medzi firmami a štátom.

Ako sme na tom v sektore štátneho IT, ktorý volal pred dvomi rokmi po svojom reštarte? Dokážu pripravované etické kódexy pre štátnych úradníkov, IT firmy obchodujúce so štátom zlepšiť povesť štátneho IT? Má zavádzanie a dodržiavanie etických kódexov potenciál vyriešiť najväčšie problémy pri obstarávaní IT systémov štátnej správy? Aké konkrétne kroky chce v téme presadzovať Slovensko.Digital, firmy a aké stat? Budú mať zmysel?

Aj o týchto otázkach budú na diskusii Slovensko.Digital hovoriť:

  • Martina Slabejová, generálna riaditeľka Sekcie riadenia informatizácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu;
  • Daniela Zemanovičová, členka Rady pre štátnu službu,
  • Zástupca členskej firmy Slovensko.Digital - TBD;
  • Ján Hargaš, výkonný riaditeľ Slovensko.Digital

Miesto konania čoskoro upresníme.

Tešíme sa na Vás!

2 Likes