Pozáručný autorizovaný servis formou komplexných služieb podpory HW a SW pre NP Digitálne pramene

Obstarávateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Pozáručný autorizovaný servis formou komplexných služieb podpory HW a SW pre NP Digitálne pramene
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 12543 - MSS