Používanie referenčných údajov

Zákon o eGovernmente - výkon verejnej moci elektronicky:
§ 17 ods. 5: „ak zákon ukladá povinnosť predložiť orgánu verejnej moci na účely konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb údaje alebo preukázať skutočnosti, orgán verejnej moci je oprávnený takéto údaje alebo preukázanie skutočností požadovať od účastníkov konania, len ak na tento účel nie je možné použiť hodnotu referenčného údaja“ a ďalej ods. 6: „ak zákon ustanovuje orgánu verejnej moci povinnosť získavať alebo použiť na účely výkonu verejnej moci údaje, vrátane osobných údajov, v rozsahu, v akom sú vedené v informačnom systéme verejnej správy v správe iného orgánu verejnej moci, je tento iný orgán verejnej moci povinný takéto údaje bezodplatne a bezodkladne poskytnúť v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu, na ktorý sa poskytujú, a to aj automatizovaným spôsobom a bez súhlasu dotknutých osôb

Zaujíma ma uplatnenie tohto ustanovenia v praxi, najmä v podmienkach samosprávy, keďže od 1.11.2016 by mali obce byť schopné v plnom rozsahu komunikovať elektronicky a zároveň od 1.3.2017 by už aj ich agendové systémy mali byť na toto prispôsobené.

Momentálne máme štyri referenčné registre:
https://metais.finance.gov.sk/refregisters/list?page=1&count=20

Je zvykom predkladať obci rôzne potvrdenia, napr. o úmrtí, prechodnom pobyte v inej obci (napríklad za účelom úľavy na dani a poplatku). To sú ale všetko referenčné údaje, vyplývajúce z referenčných registrov. Zároveň tieto údaje orgány verejnej moci by si mali „vymieňať“ bezplatne. Máte informácie aká je prax v slovenských mestách a obciach?

obce nemaju agendove systemy…resp velmi malo miest ma agendove systemy…

v praxi to vyzera tak ako doteraz, nikto tento odsek neuplatnuje…

1 Like

“Agendové systémy sú informačné systémy verejnej správy v správe orgánov verejnej moci, ktoré slúžia na zabezpečenie výkonu verejnej moci v rozsahu pôsobnosti a oprávnení týchto orgánov podľa osobitných predpisov.” …= napríklad dane, poplatky, evidencia obyvateľstva … majú to všetky obce a mestá :slight_smile:

obce nevedu zakonom ustanovene evidencie obyvatelstva…
ani IS ktore su urcene na správu daní nie sú agendove systemy ale len informacny system na správu daní…
agendovy system je nieco cim FO a PO komunikuju cez formulare (elektronicke sluzby) s OVM…

agendovy system je ISVS v správe orgánov verejnej moci, ktorý slúži na zabezpečenie výkonu verejnej moci v rozsahu pôsobnosti a oprávnení týchto orgánov podľa osobitných predpisov.
Kolko obci ma vlastny system s vlastnymi formularmi na vstupe aj vystupe? pár krajskych miest…ostatni su v nadrezortnom systeme DCOM, alebo na komunikáciu vyuzivaju UPVS…

Anton je jedno comu budeme hovorit system. Ci drahemu ala CRM rieseniu, alebo socialnej sieti s pravidlami pouzivania, alebo jednoducho niekde ulozenemu excelu … Ale myslim ze @SVK_Volod ma pravdu, ze tento rok uz obecne urady, ani dokonca gymnazia nemozu pytat potvrdenia o pobyte za ucelom napriklad zaregistrovania psa, alebo aktualne idu prijimacky na skoly … su to urgany verejnej moci, maju si to zistit samy a elektronicky. Uzz pominuli aj vsetky vynimky. Ak to nepojde (co si myslim ze to nepojde) tak je nacim tie zakony zrusit, vyhlasit velke fiasko a pokracovat po starom … stav ze plati predpis a roky sa nebude dodrziavat je pre mna asi najhorsi …

veď práve, agendový systém je jedna vec (samostatný § v zákone), a pýtať už niekde zaregistrované údaje (to je zas iný §, konkrétne 17 ods. 5) je podľa mňa vec iná.
Zákon platí, ale sa neaplikuje?

Roobert :slight_smile: sak ja nehovorim, ze nemá pravdu v tom, ze nemaju co pytat udaje, ktore uz maju mať ako referenčné…ja som len povedal, ze nikto to v praxi neuplatnuje…
Neuplatnuje v tom zmysle, ze ak existuje oznamovacia povinnost (ohlásenie/oznámenie obci o zmene trvaleho pobytu), tak je stale vynucovana od obcana/podnikatela a argumentom je, ze je to jeho povinnost a kym to je v zakone, tak oni s tym nemozu robit nic, len cakat na splnenie jeho povinnosti.
Darmo im vysvetlujes, ze primarne nejde o splnenie povinnosti, ale o získanie validných udajov a zakon im uz v sucasnej dobe umoznuje ziskat ich aj vlastnou cinnostou (odsek 5 pism. a)). …

to ci je nieco isvs alebo je to isvs-agendovy system je potrebne len na ucely zakona…
zakon samozrejme plati a ja budem prvy co ti pogratuluje, ak sa ti odseky 5 a 6 podari dostat do praxe :wink: ale…
narazis na problem osobitna uprava procesu v agendovom zakone vs vseobecna uprava v egov zakone…

1 Like

V zákone o eGov majú OVM povinnosť do jedného roka od vyhlásenia ref. registra zabezpečiť “stotožnenie údajov” (§54a.2). Konštrukcia, že do vykonania stotožnenia nie je možné vykonávať §17.5,6 sa natoľko vžila, že sa to považuje za “prechodné obdobie” pre povinnosť používania ref. registra.

Povedzme pre RPO táto lehota skončí 16.5.2017.

Takisto niektoré úrady používajú právne výklady, že zákon o eGov “neprebíja” špecializované zákony, v ktorých sa požaduje predloženie určitého dokladu. Preto napr. ministerstvo spravodlivosti plánuje pri novom obchodnom registri novelizovať všetky zákony kde sa požaduje “výpis z OR”.