Posúdenie vplyvu Operačného programu Informatizácia spoločnosti na tvorbu pracovných miest

Správa vypracovaná v novembri 2015 pod kuratelou firiem, ktoré napísali väčšinu śtúdií uskutočniteľnosti OPIS
http://www.opis.gov.sk/data/files/6413_zs_opis_zamestnanost.pdf

Nebola pointa OPISu prave nejake tie pracovne miesta na strane prijimatela odstranit?

myslim ze jeden z ukazovatelov uspesnosti bol aj rast pracovnych miest, hoci aj nepriamy. Pointou OPISu nemohlo byt zvysovanie nezamestnanosti.

V súvislosti s tým materiálom vzniká veľa otázok, napr. za akým účelom vôbec vznikol a prečo neskúma celkový spoločenský efekt OPISu, ale iba parcálny dopad na trh práce, ktorý navyše nebol vôbec cieľovým ukazovateľom. Určite tiež nebol dobrý nápad zadávať to niekomu, kto vytvoril štúdie uskutočniteľnosti na väčšinu OPIS projektov a kto je priamo zainteresovaný na určitom výsledku…
Nie je tiež zrejmé, či mali/mohli takéto masívne investície do štátneho IT šetriť čas na strane občanov a/alebo śtátnej správy… Pôvodne sa uvažovalo o úspore času každého obyvateľa vo výśke 180 Eur/osoba/rok, čo sa dá ťažko transformovať na nové pracovné miesta. Isté je, že keby sa miliarda vynaložila na nejakú celkom nezmyselnú manuálnu prácu za minimálnu mzdu, bolo za tie peniaze možné vytvoriť 80 tisíc prac. miest na 3 roky…