Poskytovanie vývojovej podpory a servisných služieb na aplikačné programové vybavenie v rámci informačného systému Zboru väzenskej a justičnej stráže

Obstarávateľ: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Predmet obstarávania: Poskytovanie vývojovej podpory a servisných služieb na aplikačné programové vybavenie v rámci informačného systému Zboru väzenskej a justičnej stráže
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 16586 - DES