Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie
Predmet obstarávania: Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií IBM
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 14671 - MSS