Poskytovanie služieb užívateľskej podpory a produktovej údržby katastrálneho portálu

Obstarávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Predmet obstarávania: Poskytovanie služieb užívateľskej podpory a produktovej údržby katastrálneho portálu
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 2115 - DES

ÚGKK SR zároveň na základe existujúcich zmlúv nedisponuje licenciou na zabezpečenie poskytovania služieb iným poskytovateľom a nedisponuje finančnými prostriedkami na odkúpenie licenčných práv na poskytovanie služieb tretími subjektmi. ÚGKK SR nedisponuje na základe existujúcich zmlúv ani zdrojovými kódmi.
Situáciu výlučnosti nevytvoril ÚGKK so zreteľom na budúci postup obstarávania, časť KaPor pôvodne obstarával iný verejný obstarávateľ a ÚGKK SR bolo dielo prevedené do správy.

Genialne. Keby sa nabuduce crtal nejaky problem, tak staci zverit system do spravy niekomu inemu.