Poskytovanie služieb údržby SAP Enterpise Support k licenciám Software SAP

Obstarávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Poskytovanie služieb údržby SAP Enterpise Support k licenciám Software SAP
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 655 - DOS