Poskytovanie služieb pri prevádzke aplikačného programového vybavenia Klimatologického informačného systému (KMIS)

Obstarávateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav
Predmet obstarávania: Poskytovanie služieb pri prevádzke aplikačného programového vybavenia Klimatologického informačného systému (KMIS)
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 1940 - DES