Poskytovanie služieb pri podpore aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ASSR)

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie
Predmet obstarávania: Poskytovanie služieb pri podpore aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ASSR)
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10175 - IPS