Poskytovanie služieb prevádzky, podpory, úpravy a rozvoja diela ISZI

Obstarávateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií
Predmet obstarávania: Poskytovanie služieb prevádzky, podpory, úpravy a rozvoja diela ISZI
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 16544 - DES

Suvisi nejako z Red Flags: Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva ?

Nie
… další text len pre obmedzenie min. dĺžky textu …