Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO s.r.o. pre Mesto Nitra a organizácie riadené mestom

Obstarávateľ: Mesto Nitra
Predmet obstarávania: Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO s.r.o. pre Mesto Nitra a organizácie riadené mestom.
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 15462 - IPS