Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mestskej časti Bratislava-Rača

Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava - Rača
Predmet obstarávania: Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mestskej časti Bratislava-Rača
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 15306 - WYS