Poskytovanie služieb podpory a údržby a ďalších služieb k APV Softip Profit

Obstarávateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Predmet obstarávania: Poskytovanie služieb podpory a údržby a ďalších služieb k APV Softip Profit
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10029 - VBS