Poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory informačných systémov, technickej podpory a štandardných služieb k produktom Oracle (Oracle Software Security Assurance) a licencií

Obstarávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Predmet obstarávania: Poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory informačných systémov, technickej podpory a štandardných služieb k produktom Oracle (Oracle Software Security Assurance) a licencií
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11340 - MSS