Poskytovanie služby e-VÚC RZplus

Obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Predmet obstarávania: Poskytovanie služby e-VÚC RZplus
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 11783 - IPS