Poskytovanie servisných služieb pre Digitalizačné technológie a IT infraštruktúru Slovenského filmového ústavu

Obstarávateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Poskytovanie servisných služieb pre Digitalizačné technológie a IT infraštruktúru Slovenského filmového ústavu
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 12920 - MSS

1 Like