Poskytovanie podpory a údržby prevádzky systému SAP a rozvoja produktov SAP

Obstarávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Predmet obstarávania: Poskytovanie podpory a údržby prevádzky systému SAP a rozvoja produktov SAP
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 14743 - VBS