Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky IS JSSA

Obstarávateľ: Slovenská pošta, a.s.
Predmet obstarávania: Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky IS JSSA
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 13295 - DES

Celková hodnota zákazky 5 971 048,00 Mena EUR bez DPH
Spoločnosť GAMO, a. s., je jedinou spoločnosťou schopnou zabezpečiť technicky bezproblémovú prevádzku, údržbu a rozšírenie IS JSSA ako celku. Poskytovaním podporných služieb iným poskytovateľom bez potrebných skúseností a know how, by vzhľadom na technickú náročnosť a zložitosť architektúry IS JSSA, mohlo dôjsť k značným technickým obmedzeniam a problémom v jeho prevádzke, čo by malo za následok nie len zvýšenie nákladov na ich odstránenie. Z dôvodu, že predmetný SW nástroj je z časti integrátorom niekoľkých IS Slovenskej pošty, a.s., nie je možné zadať zákazku inému poskytovateľovi bez rizika trvalého poškodenia niekoľkých IS prevádzkovaných Slovenskou poštou, a.s., s mimoriadne nepriaznivým ekonomickým dopadom.