Poskytovanie komplexných služieb pre prevádzku, údržbu a rozvoj integrovaného informačného systému Trnavského samosprávneho kraja

Obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Predmet obstarávania: Poskytovanie komplexných služieb pre prevádzku, údržbu a rozvoj integrovaného informačného systému Trnavského samosprávneho kraja
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 14859 - MSS