Poskytovanie implementačných služieb a služieb podpory a údržby pre IS Status a IS Status DFT

Obstarávateľ: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Predmet obstarávania: Poskytovanie implementačných služieb a služieb podpory a údržby pre IS Status a IS Status DFT
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 13251 - IPS