Poskytnutie špecializovaných IT služieb pre projekt AeroMobil - Lietajúce auto

Obstarávateľ: AeroMobil R&D, s. r. o.
Predmet obstarávania: Poskytnutie špecializovaných IT služieb pre projekt AeroMobil - Lietajúce auto
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 6572 - MSS