Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov

Obstarávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10895 - VZS

Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 739 805,2400 Mena EUR bez DPH

Vyzera, ze ide len o presun existujucej zmluvy pod novy urad. http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2520604&l=sk