Podporné služby pre zabezpečenie prevádzky Informačného systému ESZ a ESZ RF a RS

Obstarávateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií
Predmet obstarávania: Podporné služby pre zabezpečenie prevádzky Informačného systému ESZ a ESZ RF a RS
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 4631 - MSS

Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky Informačného systému ESZ a ESZ RF a RS ktoré pozostávajú z:
-Služby servisnej podpory Správa a Riešenie incidentov a problémov,
-Zmeny a Rozvoj aplikačného programového vybavenia, vrátane Testovania a Podpory pri implementácii,
-Služby prevádzkovej podpory Konzultácie, Administrácia, Školenia.

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 18 800 000,00 Mena: EUR bez DPH

a karavana ide veselo dalej … :roll_eyes: