Podporné činnosti pre it service management

Obstarávateľ: DataCentrum
Predmet obstarávania: PODPORNÉ ČINNOSTI PRE IT SERVICE MANAGEMENT
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10558 - IPS