Podpora, obnova a rozšírenie infraštruktúry

Obstarávateľ: Národné centrum zdravotníckych informácií
Predmet obstarávania: Podpora, obnova a rozšírenie infraštruktúry
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 7205 - VST