Podpora Európskej komisie (ISA²) pre rozvoj LinkedData

Na základe našich niekoľkých webinárových stretnutí/prezentácií súčasného stavu prepojených dát na slovensku, napr.

https://joinup.ec.europa.eu/news/linked-data-sk-report-2017
https://joinup.ec.europa.eu/event/slovak-linked-government-data-webinar-7-december-2017-1000-cet

sme zistili, že Európska komisia sa snaží podporovať rozvoj prepojených dát v členských krajinách EU, čo je určite viac ideálnejšie než len robiť to aktivisticky uzavrete.

Teraz momentálne prebieha ponuka podpory použitia CSPV (Core Service Public Vocabulary)

tj. spôsobu publikácie metaúdajov o elektronických službách. My sme bez vedomosti tohto napr. pre NASES pripravili ukážku ako by mohli vyzerať metaúdaje o publikovaných službách

Na to, aby to mohla podporiť EK, je nutné aby sme našli nejakú GOV osobu, ktorá bude komunikovať s EK a spoločnosťou PwC Belgicko, ktorá okrem iného rieši práve LinkedData pre EK. @Silvi, @jangondol, @Ivet_Fercikova nemali by ste plís záujem? Ale to platí pre ľubovoľnú gov osobu/organizáciu, ktorí by chceli publikovať svoje služby už v tomto formáte. Tu sú podrobnosti o projekte:

tu je vidno už dokončené piloty

Treba to doriešiť do konca januára, keďže nás už celkom dobre poznajú, je tu celkom veľká šanca, že by sa to mohlo podariť. Škoda že to radšej nepropaguje náš štát, mohlo by byť viacej času na prípravu, ja som o tom bohužiaľ tiež nevedel. Namiesto napr.reklamy v telke že spájame Bratislavu s Košicami (čiže spájame Európu), by mohla byť reklama: Podporujeme prepojené dáta (spájame Európu). Pretože je vysoko pravdepodobnejšie, že skôr budeme mať linked data, USA pristane s ľudskou posádkou na Marse, než my budeme mať tú našu D1 :angel: