Podpora činností prevádzky a vyhodnocovania monitorovania bezpečnosti informačných systémov

Obstarávateľ: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Predmet obstarávania: Podpora činností prevádzky a vyhodnocovania monitorovania bezpečnosti informačných systémov.
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 17069 - MSS

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 796 320,00 Mena: EUR bez DPH

Ide o prevádzku Security Operation Center nad produktami LogRhythm (pokrýva v NBS cca. 110 používateľov a 100 zdrojov logov) a FlowMon, od konfigurácie až po riešenie incidentov a pohotovosť.
Požiadavky sú najmä na referencie z podobných projektov a ľudí certifikovaných na tieto produkty.
Vyberať sa bude aukciou.