Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft

Obstarávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Predmet obstarávania: Podpora a rozvoj koncových staníc a serverov v prostredí Microsoft
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10542 - MSS

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 10 826 883,9600 EUR bez DPH

Zoznam poskytnutých služieb (zmlúv) rovnakého alebo podobného charakteru predmetu zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania so súčtom zmluvných cien za všetky roky spoločne minimálne vo výške 5 000 000,00 EUR bez DPH

Zábezpeka sa požaduje. Výška zábezpeky 300 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch

pekne to smrdí jedným dodávateľom keď sú podmienky na SK nastavené takto:

  • 5mil. už dodaných /realizovaných
  • 300.tis zábezpeka

Fuj.
A hádajte kto vedie ŽSR ?

“…v prostredí Microsoft…” nezákonné preferovanie jednej súkromnej firmy na úkor všetkých, výborne. Cítim sa opäť ako v roku 1995.