Podpora a rozvoj hybridnych cloudovych sluzieb

UPVII pripravuje on-line katalog sluzieb vladneho cloudu

SU je dostupna na https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/oznam-verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-podpora-a-rozvoj-hybridnych-cloudovych-sluzieb/

Jeden z cielov je priblizit sa https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud/search

Pripomienky je mozne zaslat do piatku, 17.1.2020.

Za SD posielame tieto pripomienky pripomienkovy-formular_verejne-pripomienkovanie_SD.xlsx (14.0 KB)

8.2.1 Služby - Služby by mohli byť znázornené diagramom, veĺmi by to pomohlo
Ako bude zabezpečená možnosť online platenia?, Možno len chýba integrácia na MEP
Pri použití Google Analytics sa odosielajú dáta mimo Slovenskej Republiky, je toto OK z pohľadu eGov ?
CUD nie je na obrázku nižšie, odporúčam zakresliť všetky integrácie do obrázka, prípadne urobiť Ďalší obrázok, ktorý by to zachytával
Zlepšenia sú formulované ako požiadavky, vhodnejšie je ich naformulovať merateľne a klasifikovať či ide o funkčné alebo nefunkčné požiadavky

8.2.1 - Biznis architektúra, obrázok nie je z biznis architektúry, neznázorňuje ani Product viewpoint ani Business Process Viewpoint ale Application Cooperation Viewpoint, čo je iná vrstva - Application Layer

V znázornenom Application Cooperation Viewpoint nie sú zrejmé a ani pomenované flow relations. Odporúčam pomenovať aspoň najdôležitejšie toky, aby bolo zrejmé prečo vzťahy medzi komponentami existujú

Nekonzistentné nazývanie systému ? IS VCS a CSVCS, prípadne čo je časť IS VS, veta pod obrázkom, možno niečomu nerozumiem
Pripadá mi to ako viac biznisových služieb, nie ako jedna. Zvážil by som obrázok, kde by to bolo zrejmé ideálne kompozíciou služieb.

Vzhľadom na požiadavku na architektúru mikroslužieb, odporúčam navrhnúť komponenty tak, aby sa tam nachádzali komponenty oddelené podľa zodpovednosti za reporting, autentifikáciu/autorizáciu (ak nie je vyriešená cez IAM UPVS ale bude federácia). CSVCS by mohol byť Application Collaboration miesto Application Component. (-- našiel som v prílohe Architektúre, ten obrázok by mohol byť kľudne aj v štúdii)

Odporúčam opraviť niekoľko preklepov, chýbajúcich slov a podobne.

Bude treba riešiť aj elektronické formuláre, keď je tam registratúra ?
data gov aj registratúra chýba na obrázku
Chýbajú kritériá kvality a a riziká.
V Application Layer už tie služby vyzerajú lepšie, odporúčam obrázok
K migrácii by ste mohli napísať ako zmigrujete ručne spravované záznamy. Zrejme preťukaním, ale aj tak, nejako sa tam tie údaje budú musieť dostať.

Ďalej pozerám dokument architektúry:
Máte krásne obrázky, aspoň výber ste mohli šupnúť do štúdie, nemusel byť detail a odkázať sa na konkrétnu kapitolu v prílohe.
Nebudem hodnotiť obsah zatiaľ, skôr obrázky:

1.1.1.1 obr.1 Posúdenie žiadosti asi nie je rola, rovnako tak ďalšie role.
Medzi aktorom a Procesom má byť asi Assignment alebo Serving (cez service), Triggering tam asi nemôže byť podľa derivácie relations (https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/apdxb.html)
aktor by mal byť opačne s rolou, rola má servované služby alebo procesné kroky, prípadne rola je priradená krokom.
Podobne všetky ostatné obrázky v business layer
2.2 “Aktéri vstupujúci do procesov IS VCS cloudových služieb sú zobrazení na obrázku” tu to máte dobre, nerozumiem, prečo ste zvolili takú notáciu v iných obrázkoch.
2.2.2.2 chýba zrejme jeden relation medzi junction a Uloženie záznamu do dátového úložiska marketplace, medzi OVM a obsatranou službou OVM asi nie je správny relation, asi by tam mal byť trigger, keďže ide o dynamic relation (https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/apdxb.html)
Dátové úložisko asi nie je reprezentáciou záznamu. Je to asi taký hack pre znázornenie, ako rozumiem, nie je to možno úplne valid, ale dá sa to pochopiť na tretí pohľad.

2.2.2.4 Event chápem že je scheduled, mal by ale predstavovať udalosť a byť tak naformulovaný
2.2.2.5 to isté pre event

Keď si nájdem čas, môžem napísať aj k obsahu architektúry.