Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS)

Obstarávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS)
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 12384 - MSS