Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS)

Obstarávateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Predmet obstarávania: Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS)
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 10190 - MSS