Podpisovanie v Linuxe

Pri probléme s podpisovaním je pravdepodobné, že nemáte nainštalované doplnky potrebné pre podpisovanie, avšak už máte nainštalované Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis D.Launcher.

Prihlásenie ako root a zadanie príkazov :

1 - skontrolujeme, či máme nainštalovanú Javu

java - version

v prípade, ak nemáte nainštalovanú Javu sa Vám zobrazí nasledujúce :

Command ‘java’ not found, but can be installed with:

apt install default-jre
apt install openjdk-11-jre-headless
apt install openjdk-8-jre-headless
apt install openjdk-9-jre-headless

2 - inštalujeme JRE(Java Runtime Environment) vďaka ktorej budeme môcť spustiť väčšinu Java softvéru, avšak na portáloch https://www.slovensko.sk, https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava a https://portal.minv.sk/wps/wcm/myconnect/sk/site/top/uvod … budeme potrebovať JDK a JRE LTS

3 - inštalujeme JRE

$sudo apt install default-jre

4 - kontrola verzie

$java -version

5 - výstup z programu

openjdk version “10.0.1” 2018-04-17
OpenJDK Runtime Environment (build 10.0.1+10-Ubuntu-3ubuntu1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 10.0.1+10-Ubuntu-3ubuntu1, mixed mode)

6 -inštalujeme JDK

$sudo apt install default-jdk

7 - kontrola verzie

$javac -version

8 - výstup z programu

javac 10.0.1

9 - inštalácia dlhodobo podporovanej verzie OpenJDK 8

$sudo apt install openjdk-8-jdk

10 - kontrola verzie

$java -version

11 - výstup z programu

openjdk version “1.8.0_162”
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_162-8u162-b12-1-b12)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.162-b12, mixed mode)

12 - inštalácia dlhodobo podporovanej verzie OpenJRE 8

$sudo apt install openjdk-8-jre

13 - kontrola verzie

$javac -version

14 - výstup z programu

openjre version “1.8.0_162”
OpenJRE Runtime Environment (build 1.8.0_162-8u162-b12-1-b12)
OpenJRE 64-Bit Server VM (build 25.162-b12, mixed mode)

15 - nastavenie Java 8 ako Vašej základnej Java verzie

$sudo apt install oracle-java8-set-default

16 - kontrolujeme prostredie

$echo $JAVA_HOME

17 výstup z programu

/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/bin/java

16 - kontrola premenného prostredia

$cat >> /etc/environment <<EOL
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
JRE_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre
EOL

17 - aktualizácia po nainštalovaní knižníc a balíkov

$apt-get update && apt-get upgrade

18 - reštartovanie systému

reboot -h now

Pokúste sa opätovne podpísať