Podanie a doručenie elektronického podania

issue

#1

Kedy nastáva moment podania elektronického podania a kedy doručenie elektronického podania? Zákon o e-governmente používa pojmy “doručenie elektronického podania” a “podanie elektronického podania” (napr. §25 ods. 1), mám namysli doručenie alebo podanie elektronického podania orgánu verejnej moci. V prípade, ak by som mal spraviť procesnoprávny úkon resp. podanie (napr. odvolanie) v lehote do 20.7. a daný úkon by som odoslal 23:55 hod, 20.7. ale z dôvodu, že napr. server príslušného orgánu bol offline a úkon resp. odvolanie by bolo prijaté (doručené) o dve hodiny neskôr až 21.7. zachoval som lehotu kedže išlo o procesnoprávny úkon a odoslal (podal) som ho včas a nie je mojou vinou, že nemohol byť prijatý v lehote? Ale ak napríklad išlo o hmotnoprávny úkon (žaloba) a nastala taká istá situácia, účinky doručenia nastali keď bolo podanie (žaloba) prijatá 21.7.?


#2

Otázka je, či píšeš za OVM alebo verejnosť (FO a PO)
Ak FO / PO, tak doručenie nastalo vtedy, keď máš napísané na doručenke z podateľne OVM alebo NASES, t.j. že to doručil do eDESKu OVM, t.j. na doručenke je čas aj deň (podľa toho, či má OVM vlastnú podateľňu alebo nie)

Podanie zase nastalo vtedy, kedy ti OVM alebo NASES uložil podanie tebe do eDESKu ako odoslané, t.j. na podaní máš napísaný čas. Preto by sa mala používať elektronická uradná komunikácia, lebo štát by mal tie dátumy garantovať. Totižto, dokonca tam dávaj aj časové pečiatky na niektoré správy… Zase ale to záleži podľa toho, či sa celé podanie robí mimo UPVS, napr. MVSR, ORSR a pod, tak ti tie veci môžu prísť aj neskôr ako sa v skutočnosti nastali, nakoľko sa to celé podanie deje mimo UPVS. Ak je to služba cez UPVS, tak to je zvyčajne dosť rýchlo.

Zákon eGOV ale jasne hovorí o tom, že čo je elektronické doručenie:
Ak je adresátom orgán verejnej moci, elektronickú doručenku vytvára a potvrdzuje elektronická podateľňa tohto orgánu. Ak adresátom nie je orgán verejnej moci, elektronickú doručenku vytvára automatizovaným spôsobom modul elektronického doručovania a správca modulu elektronických schránok prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby ju mal prijímateľ pri preberaní doručovaného elektronického dokumentu vždy pred jeho sprístupnením k dispozícii a bol povinný ju potvrdiť.

(4) Elektronická doručenka sa zasiela do elektronickej schránky odosielateľa príslušnej elektronickej úradnej správy, ktorej doručenie elektronická doručenka potvrdzuje, a to aj, ak táto elektronická schránka nie je aktivovaná; to neplatí, ak odosielateľ nie je známy alebo ak nemá zriadenú elektronickú schránku.


#3

Totižto, OVM si môže stanoviť hodiny, kedy mu funguje podateľňa, v príncípe aj elektronická. T.j. netreba sa spoliehať na to, že elektronické služby sú stále dostupné, áno môžu byť ale aj nemusia. Všetky IT služby a systémy robia aj profylaktiku, servis podobne, takže nedostupnosť hlavne mimo “pracovného času” alebo v servisnom okne je úplne možná. Dokonca by mali mať každá služba definované SLA, t.j. dostupnosť a servisné parametre, priznám sa ale, nie som si istý, či už to aj majú…