Podanie a doručenie elektronického podania

Kedy nastáva moment podania elektronického podania a kedy doručenie elektronického podania? Zákon o e-governmente používa pojmy “doručenie elektronického podania” a “podanie elektronického podania” (napr. §25 ods. 1), mám namysli doručenie alebo podanie elektronického podania orgánu verejnej moci. V prípade, ak by som mal spraviť procesnoprávny úkon resp. podanie (napr. odvolanie) v lehote do 20.7. a daný úkon by som odoslal 23:55 hod, 20.7. ale z dôvodu, že napr. server príslušného orgánu bol offline a úkon resp. odvolanie by bolo prijaté (doručené) o dve hodiny neskôr až 21.7. zachoval som lehotu kedže išlo o procesnoprávny úkon a odoslal (podal) som ho včas a nie je mojou vinou, že nemohol byť prijatý v lehote? Ale ak napríklad išlo o hmotnoprávny úkon (žaloba) a nastala taká istá situácia, účinky doručenia nastali keď bolo podanie (žaloba) prijatá 21.7.?

1 Like

Otázka je, či píšeš za OVM alebo verejnosť (FO a PO)
Ak FO / PO, tak doručenie nastalo vtedy, keď máš napísané na doručenke z podateľne OVM alebo NASES, t.j. že to doručil do eDESKu OVM, t.j. na doručenke je čas aj deň (podľa toho, či má OVM vlastnú podateľňu alebo nie)

Podanie zase nastalo vtedy, kedy ti OVM alebo NASES uložil podanie tebe do eDESKu ako odoslané, t.j. na podaní máš napísaný čas. Preto by sa mala používať elektronická uradná komunikácia, lebo štát by mal tie dátumy garantovať. Totižto, dokonca tam dávaj aj časové pečiatky na niektoré správy… Zase ale to záleži podľa toho, či sa celé podanie robí mimo UPVS, napr. MVSR, ORSR a pod, tak ti tie veci môžu prísť aj neskôr ako sa v skutočnosti nastali, nakoľko sa to celé podanie deje mimo UPVS. Ak je to služba cez UPVS, tak to je zvyčajne dosť rýchlo.

Zákon eGOV ale jasne hovorí o tom, že čo je elektronické doručenie:
Ak je adresátom orgán verejnej moci, elektronickú doručenku vytvára a potvrdzuje elektronická podateľňa tohto orgánu. Ak adresátom nie je orgán verejnej moci, elektronickú doručenku vytvára automatizovaným spôsobom modul elektronického doručovania a správca modulu elektronických schránok prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby ju mal prijímateľ pri preberaní doručovaného elektronického dokumentu vždy pred jeho sprístupnením k dispozícii a bol povinný ju potvrdiť.

(4) Elektronická doručenka sa zasiela do elektronickej schránky odosielateľa príslušnej elektronickej úradnej správy, ktorej doručenie elektronická doručenka potvrdzuje, a to aj, ak táto elektronická schránka nie je aktivovaná; to neplatí, ak odosielateľ nie je známy alebo ak nemá zriadenú elektronickú schránku.

Totižto, OVM si môže stanoviť hodiny, kedy mu funguje podateľňa, v príncípe aj elektronická. T.j. netreba sa spoliehať na to, že elektronické služby sú stále dostupné, áno môžu byť ale aj nemusia. Všetky IT služby a systémy robia aj profylaktiku, servis podobne, takže nedostupnosť hlavne mimo “pracovného času” alebo v servisnom okne je úplne možná. Dokonca by mali mať každá služba definované SLA, t.j. dostupnosť a servisné parametre, priznám sa ale, nie som si istý, či už to aj majú…

Nedostupnost(alebo meskanie elektronickych schranok a tym nedostupnost informacie, kedy to bolo uradu dorucene), sa da podla mna obist tym, ze sa podanie posle priamo na emailovu adresu podatelne uradu/sudu a dodatocne sa v zakonnej lehote potvrdi elektronicky(ak nebolo podpisane), alebo pisomne v podatelni.

Zdravím, myslím, že toto je najbližšie vlákno, dúfam, že otázku zaraďujem správne - Chcem sa opýtať, či tu niekto mal už problém, že doručoval smerom na OVM (správne konanie), správa riadne doručená (z pohľadu odosielateľa), doručenka prišla. Keď už prišla lehota na rozhodnutie, tak voláte na OVM a ten trdí, že žiadne podanie nedostal. Je to možné? Stretol sa s tým už niekto? A ako v takom prípade postupovať, ak by pri opakovanom doručovaní nastalo zmeškanie lehôt? Ďakujem.

Ak máš doručenku, znamená to že správa (podanie) sa považuje za doručené. A počítanie lehôt by sa malo odvíjať od toho.
Ako postupovať je právnická otázka, ale laicky by som tam neposielal nové podanie, ale trval na tom, že stratili to čo som im pôvodne poslal a láskavo by som im poslal kópiu.

1 Like

Len pre info - treba si dat pozor, ci mas naozaj “Dorucenku” a nie len “Informáciu o prijatí správy na spracovanie na ÚPVS”, kedze ta potvrdzuje len to, ze urad tvoje podanie prevzal, no nie ze ho aj adresatovi dorucil…

1 Like

Tu by som bol opatrný, tento postup asi nie je správny… je potrebné totiž riešiť či je alebo nie je povinne elektronický spôsob presne stanovený. Ak je, napr. danová a colná správa, zrejme Vám za omeškanie vyrúbia pokutu. ak iné veci a nestihnete, bude to zrejme ako kde… mne akceptovali aj doručenie mailom ako lehotu, ale nemusí to byť pravidlo

zrejme by bolo potrebné si zabezpečiť to, že bola nedostupná tá služba napr. na UPVS alebo pod. Lebo ak to bolo spôsobené napr. vypadnutím internetu u Vás, potom zrejme “chyba lávky” … to potvrdenie prevzatia by malo byť…

niektorých konaniach stačí aj mail, mne napríklad akceptovali doručenku mailovú