PI/2022/39 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cieľom predloženého návrhu zákona je spustenie elektronizácie laboratórnych žiadaniek, resp. zdravotnej dokumentácie v rámci kompletnej laboratórnej diagnostiky a elektronického objednávania pacientov na vyšetrenia. Zároveň je potrebné upraviť tok údajov na účely zápisu v knihe narodení (prideľovania rodného čísla v elektronickej podobe) v prípade utajeného pôrodu a odloženia dieťaťa v hniezde záchrany.

Link: Legislatívny proces - SLOV-LEX