PI/2020/146 Novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

V pripomienkovaní je predbežná informácia o novele zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:
PI/2020/14 PI/2020/146 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony6 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/146

1 Like