Partnerská dohoda_Inovatívne Slovensko_národná konzultácia

Dňa 26.11.2020 od 10:00 do 14:00 sa konala národná konzultácia k Partnerskej dohode, konkrétne téma Inovatívne Slovensko.

Viac info, aj ohľadne iných tém, sa dá nájsť tu https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/narodne-konzultacie-k-eurofondom-2021-2027/

Diskutované boli tieto bloky:
Inovácie
Digitálna transformácia
Konkurencieschopnosť hospodárstva a ľudských zdrojov

Urobil som pár poznámok k bloku Digitálna transformácia, nakoľko má najbližšie k tejto platforme, t.j. IKT, eGov, …

Digitálna transformácia - 3 piliere:

1. Podpora rozvoja digitálneho a údajového hospodárstva a digitálna transformácia širšej ekonomiky, výskum a vývoj a aplikovanie moderných technológií

 • podpora Digital Inovation Hubs
 • podpora prístupu podnikov k nových technológiám
 • procesy lepšej regulácie
 • podpora národného superpočítačového centra
 • rozvoj kapacít vysokovýkonných výpočtov a kvantových technológií, AI, distribuovaných záznamov
 • podpora využívania a spracovávania dát verejného sektora
 • podpora boja proti dezinformáciám, vrátane včasnej detegcie

2. Modernizácia poskytovania verejných služieb

 • rozvoj interoperability verejnýh služieb v súlade s EÚ rámcom
 • modernizácia a automatizácia poskytovania rutinných verejných služieb, vrátane zlepšenia procesov spracovania dát
 • zavádzanie government as a platform princípu, otvoreného API, dôveryhodnej AI zameranej na občana, cloud ready aplikačnej architektúry
 • podpora one stop government centier a vybavovanie verejných služieb a životných situácií na jednom mieste

3. Podpora budovania inteligentných regiónov

 • platformy a proaktívne elektronické služby
 • zapájanie občanov do verejného života a podpora nástrojov pre participáciu občanov
 • inteligentné regulácie
 • inteligentné využívanie zdrojov energie
 • inteligentná mobilita
 • inteligentné technológie pre starších a odkázaných občanov
 • budovanie otvorených riešení ekosystémov inteligentných miest a regiónov