OZNAM: Verejné pripomienkovanie národného projektu „ Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“

Verejné prerokovanie projektu, formou online stretnutia, sa uskutoční dňa 07.05.2021, čas bude upresnený v pozvánke na verejné prerokovanie. Záujem o účasť na verejnom prerokovaní, prosím, nahláste na nižšie uvedenú mailovú adresu do 03.05.2021 12:00 h., následne Vám bude zaslaná pozvánka.

https://www.mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/oznam-verejne-pripomienkovanie-narodneho-projektu-zlepsovanie-digitalnych-zrucnosti-seniorov-a-znevyhodnenych-skupin-vo-verejnej-sprave/

Dokumenty na stiahnutie:

Projektový zámer (.PDF)

Prístup k projektu (.PDF)

CBA (.XLSX)

Formulár na pripomienkovanie (.XLSX)