Otvorené dáta Vojenské lesy a majetky SR

Toto nazývajú “Otvorené dáta” ale nikde nevidím odkaz na stiahnutie dát :slight_smile: Či zle pozerám?

dobre pozeras, nie je tam link.

1 Like

Ok, tak im napíšem že toto rozhodne nie sú otvorené dáta :slight_smile:

Chyba “strojova citatelnost”, t.j. otvorene udaje to nie su.

Ale naznacuje to, ze sa k tej strojovej spracovatelnosti priblizili uz dost blizko a teda mohlo by to byt na “maly change-request” uspesne vyriesene. Tot ak je vola.

tak dokonca prišla odpoveď. A asi majú pravdu, VLM nie sú verejnoprávny subjekt ani podľa ŠÚ SR… :confused:
Toto je riadne špekulatívne vyjadrenie. A podľa mňa úplne nesprávne.

VLM sú založené Ministerstvom obrany SR, viď. Obchodný register a povedzme aj uvádzanie štátneho znaku v svojom logu a loga a názvu MOSR na webovej stránky
Podľa §5 ods.2 písm.e) Zákona o ITVS “Orgánom riadenia je … právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti …[ministerstva]”.

Teda Zákon o ITVS sa na Vojenské lesy a majetky, a.s. vzťahuje!

Povinnosť dodržiavať Štandardy ITVS (podľa vyhlášky) je daná §12 ods.1 písm.a) Zákona o ITVS “Orgán riadenia je povinný … zabezpečovať … prevádzku informačných technológií verejnej správy …, a to v súlade s … štandardmi …”.

Podľa §2 ods.3 “… Na účely tohto zákona sa povinnosti v rámci správy informačných technológií verejnej správy vzťahujú aj na údaje, procesné postupy, personálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie, ak tvoria funkčný celok alebo ak samy osebe slúžia na spracúvanie údajov alebo informácií v elektronickej podobe.”

Teda Štandardy ITVS sa na zverejňovanie údajov VLM vzťahujú!

@Lukas_Jankovic odporúčam obrátiť sa na MIRRI s podnetom na nedodržiavanie Zákona o ITVS a žiadať ich o vykonanie kontroly. Taktiež zaslať toto ako odpoveď VLM.

1 Like