OpenData: Transpozícia PSI v MPK

Pridávam link na smernicu:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN

Členské štáty sa preto nabádajú, aby presadzovali tvorbu údajov založených na zásade „cielenej a štandardnej otvorenosti“ v súvislosti so všetkými dokumentami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Toto sa budem snažiť pripomienkovať aj za Dátovú kanceláriu. Vy podajte pripomienku plís tiež.