Open-source next-generation firewalls

Máte skúsenosti s nasadením firewallov typu pfSense/OPNsense v štátnej/verejnej správe?