Open Government Week: otvorené vzdelávanie a otvorená veda 19. októbra

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako nositeľ Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku Vás srdečne pozýva na OPEN GOVERNMENT WEEK - kick off workshop pred implementáciou Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (…) Workshop OPEN GOVERNMENT WEEK je rozdelený do 4 tematických dní:

PARTICIPÁCIA - PONDELOK 17.10.2016
OTVORENÁ JUSTÍCIA - UTOROK 18.10.2016
OTVORENÉ VZDELÁVANIE A OTVORENÁ VEDA - STREDA 19.10.2016
OTVORENÉ DÁTA - ŠTVRTOK 20.10.2016

Na stránke ÚSVROS nájdete Bližšie informácie aj podrobný program. Na podujatí sa zúčastnia aj niekoľkí členovia pracovnej skupiny Otvorené vzdelávanie.