OGP 2017- 2019 - Analýza datasetov

Ahojte,

dávam do pozornosti možnosť pripomienkovania návrh Analýzy zverejňovania datasetov verejnej správy na data.gov.sk.

Pripomienkovanie možné cez google docs https://docs.google.com/document/d/1Uh3CQoLAAd8WKkXiz8na3PzGGz-SO4AKvBntLJe5nG8/edit v termíne do 11.07.2017.

Viac info aj tu http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=analyza-zverejnovania-datasetov-dostupna-na-pripomienkovanie

Cieľom bolo zmapovať súčasné status quo v oblasti zverejňovania, nakoľko na zaznamenávanie progresu v rámci implementácie OGP je nutné zachytiť vychodiskovú situáciu. Analýza nehodnotí datasety z hľadiska technickej kvality, nakoľko to ani nemáme v kompetencii.

V každom prípade, sme otvorení akýmkoľvek konštruktívnym pripomienkam, návrhom, ktoré majú potenciál dodať pilotnej analýze pridanú hodnotu.

Vďaka! :slight_smile:

3 Likes

Velmi sa mi pacia odporucania. :clap:

1 Like