Očkovací preukaz pre zrakovo postihnutých

Za uplynulých 210 rokov od pôvodného objavu Edwarda Jennera dosiahlo očkovanie obrovský pokrok a aktívna ochrana proti prenosným chorobám sa stala bežnou súčasťou každodenného života.
Vďaka tomuto vývoju sa rozširuje okruh očkovaných osôb a zvyšuje sa význam ochrany dospelých, zvlášť̌ osôb s chronickými ochoreniami a starších jednotlivcov.

Napriek všetkým vedeckým dôkazom o výhodách očkovania sa nezlepšuje prehľadnosť tejto problematiky a možnosť prístupu ku relevantným informáciám.
Pre tento projekt sme vybrali ohrozenú skupinu zrakovo postihnutých, ktorí vďaka obmedzenému aktívnemu pohybu a spôsobu života tvoria rizikovejšiu skupinu z pohľadu predchádzania pred ochoreniami.

Medzinárodný očkovací preukaz vydávaný na Slovensku v papierovej podobe je pre slabozrakého takmer nepoužiteľný. Jednak veľkosť písma a rozmiestnenie textu je pre slabozrakého nečitateľná. Do preukazu nie je možné robiť riadny záznam bez návštevy lekára. Neobsahuje informácie o doporučených očkovaniach iných krajín pri vycestovaní, ani povinné očkovacie plány iných krajín pre prípad dlhodobejšieho pobytu mimo SR.

Cieľom vytvorenia očkovacieho preukazu ako blind-friendly mobilnej aplikácie je veľkým krokom pre epidemiologickú bezpečnosť tejto skupiny. Back-endový systém, ktorý budú aplikácie (platformy iOS a Android) využívať bude bezpečným spôsobom poskytovať najaktuálnejšie informácie o epidemiologických rizikách, bude schopný kalkulovať plynulý prechod z jedného očkovacieho plánu do druhého a to bez toho, aby ukladal citlivé osobné dáta uložené na mobilných zariadeniach.

Kompletný dokument na stiahnutie: