Obstaranie licencií k aplikačnému softvéru "Digitálne zastupiteľstvo" a "Finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb"

Obstarávateľ: Košický samosprávny kraj
Predmet obstarávania: Obstaranie licencií k aplikačnému softvéru “Digitálne zastupiteľstvo” a "Finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb"
Typ oznamu: Nepodarilo sa extrahovať typ oznamu.
Zdroj: 454 - IPT