O kategórii Štátne projekty

Odborná diskusia o existujúcich projektoch, verejných obstarávaniach a výzvach.

V tejto kategórii sa diskutujú konkrétne prebiehajúce projekty, obstarávania a výzvy. Cieľom je diskutovať ich opodstatnenosť, potenciál ako aj samotnú cenu.

1 Like