NYT: The privacy project

Iba doplním, že koncept Facebooku je skutočne vo svojej podstate vo vzťahu k ochrane osobných údajov nedomysleným. Od počiatku. Mark si to jednoducho lajsol.

1 Like