Nový zákon o kybernetickej bezpečnosti a s tým súvisiaci IS

Vládny návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 763) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

Link na dôvodovú správu a iné dokumenty: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=763

Čo si o tom myslíte?