Novela zákona o e-Governmente_pripomienkovanie do 31.7.2018

V pripravovanej novele zákona o e-Governmente (zákon č.305/2013) prebiehajú “konzultácie s podnikateľskými subjektami”.

V novele je plánované riešiť najmä identifikáciu, autentifikáciu - prepojenie na eIDAS, neúčinnosť doručovania, zrušenie akreditovaného platiteľa a povinnosť pre OVM informovať o zmenách v evidenciách.

Stanovisko je možné zaslať do 31.07.2018 elektronickou formou na adresu egovernment@vicepremier.gov.sk .

Oficiálna informácia tu: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/informatizacia/legislativa/zakon-o-e-governmente/oznamenia-o-zacati-konzultacii/index.html

Diskusia na platforme tu: Zákon o e-Gov - novela 2018