Novela zákona o e-Governmente_pripomienkovanie do 30.8.2018

Novela zákona o e- Governmente je dnešným dňom predložená do medzirezortného pripomienkového konania (MPK), všetky sprievodné dokumenty nájdete na portály Slov-Lexe tu https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/576 Gestorom materiálu je podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.

MPK trvá do 30.8.2018.

Riešia sa tam časti o identifikácii / autentifikácie, špeciálne autentifikačný certifikát, platobný modul (tuším sa ruší “akreditovaný platiteľ”). Novelizuje sa zopár ďalších zákonov - z. o bankách, z. o poštových službách, z. o elektronických komunikáciách - o identifikácii ľudí a prístupe k údajom RFO.

Diskusia prebieha na platforme v tomto vlákne.

Pripomienkujte.